Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af ændringer i De forenede Nationers pagt af 26. juni 1945.


Under henvisning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 55 af 7. maj 1965, Lovtidende C, bringes det herved til almindelig kundskab, at de af De forenede Nationers 18. generalforsamling vedtagne ændringer af artikel 23, stk. 1 og stk. 2, artikel 27, stk. 2 og stk. 3, samt artikel 61 i De forenede Nationers pagt af 26. juni 1945 i medfør af pagtens artikel 108 trådte i kraft for alle medlemmer af De forenede Nationer 31. august 1965 efter at være blevet ratificeret af to tredjedele af De forenede Nationers medlemmer, derunder alle de faste medlemmer i Sikkerhedsrådet.

Udenrigsministeriet, den 28. november 1965.

Per Hækkerup.

Officielle noter

Ingen