Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 16 af 29.

april 1964 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 26 af 22.

marts 1988, Lovtidende C, meddeles det, at nedennævnte lande med

virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller tiltrådt

traktaten af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i

atmosfæren, det ydre rum og under vandet:

 

 Pakistan          3. marts 1988 

 Antigua og Barbuda    16. november 1988 

 (med virkning fra landets opnåelse af uafhængighed 1. november 1981) 

 Ækvatorialguinea     16. januar 1989 

Udenrigsministeriet, den 6. december 1990

F.M.

O. E. Møller

Officielle noter

Ingen