Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 103 af 18. december 1967 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 29 af 14. marts 1974, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller tiltrådt traktaten af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer:

  

 Singapore ................................... 10. september 1976  

 Saudi Arabien ............................... 17. december 1976  

 Israel ...................................... 18. februar 1977  

 Seychellerne ................................  5. januar 1978  

 Peru ........................................ 28. februar 1979  

 Den demokratiske  

 Folkerepublik Yemen .......................... 1. juni 1979.  

Endvidere har Bahama-øerne ved note af 11. august 1976 over for Storbritannien som depositarmagt meddelt, at Bahama-øerne succederer i traktaten.

Udenrigsministeriet, den 25. oktober 1979

F. M.

Eigil Jørgensen

Officielle noter

Ingen