Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 103 af 18. december 1967 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 56 af 16. maj 1991, Lovtidende C, meddeles det, at følgende lande med virkning fra de anførte datoer er succederet i traktaten af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer.

 

 Den Slovakiske Republik     1. januar 1993 

 Den Tjekkiske Republik      1. januar 1993 

Den Slovakiske Republiks og Den Tjekkiske Republiks succession omfatter de af Tjekkoslovakiet ved ratifikationen afgivne erklæringer og forbehold.

Udenrigsministeriet, den 5. oktober 1995

F.M.

H. Wøhlk

Officielle noter

Ingen