Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 72 af 15. august 1977 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 70 af 20. juli 1989, Lovtidende C, meddeles det, at følgende lande med virkning fra de anførte datoerhar ratificeret eller er succederet i konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum:

Den Tjekkiske Republik 1. januar 1993

Argentina 5. maj 1993.

Udenrigsministeriet, den 5. oktober 1995

F.M.

H. Wøhlk

Officielle noter

Ingen