Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændring i Enkeltkonvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 73 af 30. juni 1965 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 96 af 6. september 1974, Lovtidende C, vedrørende den under De forende Nationers narkotikakonference i New York den 30. marts 1961 undertegnede Enkeltkonvention om narkotiske midler meddeles det, at Kommissionen for narkotiske midler i henhold til konventionens artikel 3 har vedtaget følgende ændring til konventionens bilag med virkning fra den anførte dato:

Tilføjelse til teksten i bilag III af følgende nye afsnit:

»Præparater af propiram, der pr. dosisenhed ikke indeholder mere end 100 milligram og er blandet med mindst samme mængde metylcelluose«

  

    ....................................  5. maj 1975.  

Udenrigsministeriet, den 26. november 1975.

F.M.

Eigil Jørgensen.

Officielle noter

Ingen