Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om nordisk samarbejde

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Danmark deltager i nordisk samarbejde i overensstemmelse med samarbejdsoverenskomsten af 23. marts 1962 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som ændret ved overenskomsten af 13. februar 1971.(*)

     § 2. Danmarks riges delegation til Nordisk Råd består af 16 medlemmer valgt af folketinget og 2 medlemmer valgt af Færøernes lagting samt af regeringsrepræsentanter og en repræsentant for Færøernes landsstyre.

     § 3. Folketingets valg af medlemmer til Nordisk Råd sker efter afholdelse af valg til folketinget samt ved begyndelsen af hvert folketingsår.

     Stk. 2. Valget sker efter forholdstal. For hvert medlem vælges på samme måde en suppleant, der indtræder i rådet, når medlemmet er forhindret.

     Stk. 3. Medlemmer og suppleanter skal være medlemmer af folketinget. Hvis et medlem eller en suppleant udtræder af rådet eller af folketinget, vælger folketinget en anden i hans sted.

     § 4. De af folketinget valgte medlemmer afgiver en årlig beretning til folketinget om Nordisk Råds virksomhed.

     § 5. Tidspunktet for denne lovs ikrafttræden bestemmes af ministeren for nordiske anliggender.

     Stk. 2. Lov nr. 292 af 21. december 1957 om Nordisk Råd ophæves.

Givet på Christiansborg slot, den 28. april 1970.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

    /Poul Hartling

Officielle noter

(*)Teksten til overenskomsten af 13. februar 1971 bliver offentliggjort i LTC, efter ratifikationen.

Folketingstid. 1970-71: 4381, 5085, 5517; A. 3109; C. 695.

Udenrigsmin. j. nr. 5.B.44.