Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

I lov om internationalt udviklingssamarbejde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 285 af 1. april 1976, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 566 af 16. november 1977, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres: »5.000 mill. kr.« til: »10.000 mill. kr.«.

2. § 7, stk. 1, 3. pkt., affattes således: »For ydede garantier og kautioner betales en risikopræmie.«

Givet på Christiansborg slot, den 13. december 1978.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/Lise Østergaard

Officielle noter

Ingen