Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag IV. Liste over produkter nævnt i Tiltrædelsesaktens artikel 32

(Tiltrædelsesloven)

(Tiltrædelsesakten)

(Commonwealth-produkter der nyder godt af den aftalemæssige

præferencemargin i Det forenede Kongerige)


Bilag IV

LISTE

over

produkterne nævnt i Tiltrædelsesaktens artikel 32

(Commonwealth-produkter der nyder godt af den garaterede præferencemargin

i Det forenede Kongerige)

 

 Pos. i Varebeskrivelse 

 Det for- 

 enede 

 Konge- 

 riges 

 told- 

 tarif 

 pr. 

 1.1.1972 

 05.07  Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, 

     fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, 

     rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; 

     pulver og affald af fjer eller af dele af fjer: 

     B. Fjer i baller, sække eller lignende emballager uden 

      indvendige pakninger; dun: 

      1. Rensede i henhold til den i § 8, afsnit 12, i britisk 

        standard 1425: 1960 (med tillæg) beskrevne fremgangs- 

        måde, således som ændret indtil november 1967. 

     D. Andre varer 

 05.08  Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller 

     afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke 

     tilskåret i form; pulver og affald af ben og hornkerner: 

     C. Andre varer 

 05.09  Horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt 

     bearbejdede, men ikke tilskåret i form, samt affald og 

     pulver deraf; hvalbarder o. lign., rå eller simpelt 

     bearbejdede, men ikke tilskåret i form, samt børster og 

     affald deraf 

 05.14  Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, 

     også tørret; animalske produkter, anvendelige til 

     fremstilling af pharmaceutiske produkter, ferske, kølede 

     eller frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede: 

     B. Andre varer 

 13.01  Vegetabilske råmaterialer, der hovedsagelig anvendes til 

     farvning og garvning: 

     D. Andre varer 

 15.08  Animalske og vegetabilske olier, kogte, oxyderede, 

     dehydratiserede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede 

     eller på anden måde modificerede: 

     B. Ricinusolie 

     C. Kokosolie; jordnødolie; linolie; rapsolie; sesamolie; 

      soyaolie; solsikkeolie; carthamolie 

     D. Andre varer 

 15.14  Spermacet (hvalrav), råt, presset eller raffineret, også 

     farvet 

 19.03  Makaroni, spaghetti og lignende varer 

 19.05  Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn 

     eller kornprodukter (f. eks. puffed rice, corn flakes 

     o. lign.) 

 21.07  Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet: 

     H. Andre varer 

      2. Andre varer 

 22.06  Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer 

 25.19  Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit), også brændt (undtagen 

     magnesiumoxid): 

     A. Dødbrændt 

 25.24  Asbest 

 27.13  Paraffin, microvox, tørvevox, ozokerit, montanvox og anden 

     mineralvox, også farvet: 

     C. Paraffin og microvox 

 32.01  Vegetabilske garvestofekstrakter 

     B. Andre varer 

 33.01  Flygtige vegetabilske olier (også terpenfri), i flydende 

     eller fast form; resinoider: 

     A. Flygtige vegetabilske olier: 

      3. andre varer: 

        a) ikke terpenfri 

         (i) følgende: 

           af laurbær, citrongræs, eucalyptus, ingefær, 

           ginger-grass, lemon-grass, litsea cubeba, 

           ninde, løg, palmerosa, piemento (Jamaica-peber), 

           sandeltræ 

        b) terpenfri 

 35.01  Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim: 

     B. Andre varer 

 41.02  Læder af kvæghuder (herunder bøffellæder) og læder af 

     hestehuder (undtagen varer, der henhører under pos. 

     41.06, 41.07 og 41.08) 

 41.03  Læder af fåre- og lammeskind (undtagen varer, der 

     henhører under pos. 41.06, 41.07 og 41.08): 

     A. Tilberedte: 

       2. andre varer 

     B. Andre varer 

 41.04  Læder af gede- og gedekidskind (undtagen varer, der 

     henhører under pos. 41.06, 41.07 41.08) 

 41.05  Læder af andre dyrehuder og dyreskind (undtagen varer, 

     der henhører under pos. 41.06, 41.07 og 41.08) 

 41.06  Semsgarvet læder (vaskeskind) 

 41.07  Pergament 

 41.08  Laklæder og metalliseret læder 

 43.02  Pelsskind, garvede eller beredte (herunder pelsskind 

     eller dele af pelsskind, sammensyede til plader, kors 

     o. lign.); stykker og afklip af pelsskind (herunder 

     hoveder, ben og haler), garvede eller beredte 

 55.05  Garn af bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger: 

     B. Andre varer 

 55.06  Garn af bomuld, i detailsalgsoplægninger: 

     B. Andre varer 

 55.07  Drejervævet stof af bomuld 

 55.08  Håndklædefrotterstof og lignende frotterstof af bomuld 

 55.09  Andre vævede stoffer af bomuld 

 57.06  Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under 

     pos. 57.03: 

     B. Uden indhold af kemofibre: 

       2. enkelttrådet, poleret eller glittet; tvundet, 

        poleret, glattet eller ej 

 57.07  Garn af andre vegetåbilske tekstilfibre: 

     B. Uden indhold af kemofibre: 

       2. andre varer 

 57.10  Vævet stof af jute eller andre bastfibre henhørende 

     under pos. 57.03: 

     B. Uden indhold af kemofibre 

 58.01  Gulvtæpper (herunder gulvløbere og måtter), knyttede, 

     også konfektionerede: 

     A. Håndgjorte: 

       2. andre varer 

     B. Andre varer: 

       3. andre varer 

 58.02  Andre gulvtæpper (herunder gulvløbere og måtter), også 

     konfektionerede; kelim- og sumachtæpper og lignende 

     tæpper, også konfektionerede: 

     A. Fod- og gulvmåtter af kokosfibre 

     B. Andre varer: 

       3. andre varer 

 58.05  Vævede bånd (bortset fra varer henhørende under pos. 

     58.06) og bånd bestående af sammenlimede parallelle 

     garner eller fibre: 

     B. Uden indhold af natursilke eller kemofibre 

 59.02  Filt og varer deraf, også imprægneret eller overtrukket: 

     B. Filtvarer: 

       2. andre varer 

 59.04  Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet: 

     B. Uden indhold af natursilke eller kemofibre: 

       3. andre varer 

 60.05  Yderbeklædningsgenstande og andre varer af trikotage, 

     ikke elastisk eller gummeret: 

     B. Andre varer: 

       2. andre varer 

 61.05  Lommetørklæder: 

     C. Andre varer 

 61.06  Sjaler, tørklæder, mantiller, slør o. lign.: 

     C. Andre varer 

 62.01  Plaider og lignende tæpper: 

     B. Andre varer 

 62.02  Sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude og 

     viskestykker; gardiner og andre boligtekstiler: 

     B. Andre varer: 

       1. Sengetæpper, lagener, pudebetræk, pudevår, 

        madrasbolstre, samt almindelige håndklæder eller 

        badehåndklæder, helt af bomuld og uden broderier, 

        fileringer, kniplinger eller kniplingsimitationer 

       2. andre varer 

 62.03  Sække og poser til emballage: 

     B. Andre varer: 

       2. andre varer: 

        b. andre varer 

 62.05  Andre konfektionerede tekstilvarer (herunder snitmønstre): 

     B. Andre varer 

 67.01  Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller 

     dun, fjer, dele af fjer, dun og varer af disse materialer 

     (bortset fra varer henhørende under pos. 05.07 og 

     forarbejdede fjerposer og fjerskafter) 

 68.01  Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter 

     (undtagen skifer): 

     B. Fortovssten, af granit 

 79.01  Ubearbejdet zink: affald og skrot, af zink: 

     A. Zink, bortset fra zinklegeringer 

 97.06  Redskaber og rekvisitter til udendørsspil samt til 

     gymnastik, atletik og andre sportsgrene (bortset fra 

     varer henhørende under pos. 97.04): 

     B. Ketsjere med en vægt på over 255 gram pr. stk. 

     C. Ketsjerrammer, uden strenge 

     D. Andre varer 

 97.07  Fiskekroge, fiskestænger og andre fiskegrejer til fiskeri 

     med snøre; fangstketsjere (f. eks. til fisk og sommerfugle); 

     lokkefugle, lærkespejle o. lign. 

Redaktionel note
 • (* 1) De af bilagene til loven omfattede traktater og andre akter er af tekniske grunde indlagt i Retsinformation som 80 særskilte dokumenter. En fortegnelse over disse særskilte dokumenter med angivelse af det nummer, hvert enkelt dokument er blevet tildelt i Retsinformation, er indlagt som note 2 til U LOV nr. 447 af 11. oktober 1972 (Tiltrædelsesloven)