Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 814 af 20. november 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 46, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder først anvendelse ved retten i Frederikshavn den 10. januar 2000, retten i St. Heddinge den 17. januar 2000, retten i Struer den 7. februar 2000, retten i Vordingborg den 6. marts 2000, retten i Brønderslev den 27. marts 2000, retten i Maribo den 10. april 2000, retten i Sæby den 8. maj 2000, retten i Nakskov den 22. maj 2000, retten i Rødding den 6. juni 2000, retten i Fjerritslev den 3. juli 2000, retten i Tønder den 21. august 2000, retten i Holsted den 4. september 2000, retten i Ribe den 6. november 2000, retten i Nykøbing Mors den 20. november 2000 og retten i Rønne den 27. november 2000.«

2. Bilag 8. Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb, affattes som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

Justitsministeriet, den 7. december 1999

Frank Jensen

/Lars Hjortnæs


Bilag 8

Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb

Assens

Ballerup

Brædstrup

Brøndbyerne

Brønderslev (27/3 2000)

Esbjerg

Fjerritslev (3/6 2000)

Fredericia

Frederiksberg

Frederikshavn (10/1 2000)

Frederikssund

Frederiksværk

Fåborg

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Grenå

Grindsted

Gråsten

Haderslev

Helsinge

Helsingør

Herning

Hillerød

Hjørring

Hobro

Holbæk

Holstebro

Holsted (4/9 2000)

Horsens

Hvidovre

Hørsholm

Kalundborg

Kjellerup

Kolding

Korsør

Københavns Byret

Køge

Lemvig

Lyngby

Mariager

Maribo (10/4 2000)

Middelfart

Nibe

Nakskov (22/5 2000)

Nyborg

Nykøbing Falster

Nykøbing Mors (20/11 2000)

Nykøbing Sjælland

Næstved

Odense

Randers

Ribe (6/11 2000)

Ringkøbing

Ringsted

Roskilde

Rudkøbing

Rødding (6/6 2000)

Rødovre

Rønne (27/11 2000)

Silkeborg

Skanderborg

Skive

Skjern

Slagelse

Sorø

St. Heddinge (17/1 2000)

Struer (7/2 2000)

Svendborg

Sæby (8/5 2000)

Sønderborg

Terndrup

Thisted

Tønder (21/8 2000)

Tårnby

Tåstrup

Varde

Vejle

Viborg

Vordingborg (6/3 2000)

Aabenraa

Aalborg

Århus