Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om ophævelse af anordning nr. 300 af 20. maj 1987 om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet.

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:


Anordning nr. 300 af 20. maj 1987 om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet ophæves med virkning fra den 1. januar 1993.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Torben Rechendorff

Officielle noter

Ingen