Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd


I henhold til § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf. lov nr. 432 af 1. juni 1994, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter om samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 52 for Søndermarks og Vestervangs Sogne om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 53 for Ørslev, Sandager, Fjeldsted, Orte, Skydebjerg, Haarby, Brenderup, Harndrup, Føns, Kauslunde, Udby, Nørre Aaby, Røjleskov, Indslev, Ørsted, Søllested, Strib, Vedtofte, Tanderup, Kerte og Husby Sogne om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 54 for Blågårds og Bethlehems Sogne om sognemedhjælper.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter indebærer, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 4. juli 1994, fraviges således, at udgifterne ved ordningerne kan afholdes af den kirkelige ligning.

§ 3. Vedtægt nr. 52 trådte i kraft 1. august 1995 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Søndermarks og Vestervangs Sognes kirkekontorer.

Vedtægt nr. 53 trådte i kraft 23. august 1995 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Nørre Aaby Sogns kirkekontor.

Vedtægt nr. 54 trådte i kraft 17. oktober 1995 og gælder indtil den 16. oktober 1998. Vedtægten er fremlagt på Blågårds og Bethlehems Sognes kirkekontorer.

Kirkeministeriet, den 31. januar 1996

Birte Weiss

/ Troels Neiiendam

Officielle noter

Ingen