Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd


I henhold til § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf. lov nr. 432 af 1. juni 1994, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter om samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 41 for Præstevang og Grønnevang sogne om videreførelse af et sognemedhjælperprojekt.

Vedtægt nr. 42 om Nørremark og Hornstrup sogne om videreførelse af et sognemedhjælperprojekt.

Vedtægt nr. 43 for Strandby og Farsø sogne om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 44 for Aars og Haubro sogne om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 45 for Gudhjem, Ibsker, Pedersker, Poulsker, Svaneke og Østerlars sogne om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 46 for Fredens og Nazaret sogne om videreførelse af et sognemedhjælperprojekt.

Vedtægt nr. 47 for Søllerød og Gl. Holte sogne om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 48 for Gl. Haderslev og Hoptrup sogne om sognemedhjælper.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter indebærer, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 4. juli 1994 fraviges således, at udgifterne ved ordningen kan afholdes af den kirkelige ligning.

§ 3. Vedtægt nr. 41 trådte i kraft 1. januar 1995 og gælder til og med 31. december 2000. Vedtægten er fremlagt på Præstevang og Grønnevang sognes fælles kirkekontor.

Vedtægt nr. 42 trådte i kraft 1. januar 1995 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt hos sognepræsten i Hornstrup og på kirkekontoret i Nørremarkskirken.

Vedtægt nr. 43 trådte i kraft 1. januar 1995 og gælder indtil 31. december 1997. Vedtægten er fremlagt i våbenhuset i Strandby kirke og hos menighedsrådsformanden i Farsø sogn.

Vedtægt nr. 44 trådte i kraft 1. januar 1995 og gælder indtil 31. december 1997. Vedtægten er fremlagt på Aars kirkekontor og Haubro bibliotek.

Vedtægt nr. 45 trådte i kraft 1. januar 1995 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt i de samarbejdende sognes kirker.

Vedtægt nr. 46 træder i kraft 1. september 1995 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Fredens og Nazaret sognes kirkekontorer.

Vedtægt nr. 47 træder i kraft 1. marts 1995 og gælder indtil 30. april 1997. Vedtægten er fremlagt på Søllerød og Gl. Holte sognes kirkekontorer.

Vedtægt nr. 48 træder i kraft 1. maj 1995 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på kirkekontoret, Storegade 93, Haderslev og i Hoptrup præstegård.

Kirkeministeriet, den 10. februar 1995

Birte Weiss

/Carsten Dalsgaard Jørgensen

Officielle noter

Ingen