Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anerkendelse af de til Det danske Baptistsamfund her i landet hørende trossamfund


På derom af kirkeministeriet nedlagt allerunderdanigst forestilling har det den 4. november 1952 behaget Hans majestæt kongen at bifalde, at der må meddeles de til Det danske Baptistsamfund her i landet hørende menigheder allerhøjeste anerkendelse, således at der tillægges de af sammes præster, - for så vidt de efter andragende fra vedkommende menigheds repræsentanter har modtaget allerhøjeste anerkendelse i denne egenskab, - foretagne kirkelige handlinger, navnlig ægtevielser, såvel som deres overensstemmende med kirkebøgerne afgivne attestationer, borgerlig gyldighed.

Kirkeministeriet, den 6. november 1952.

Carl Hermansen.

/Agnes Siersted.

Officielle noter

Ingen