Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd


I henhold til § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf. lov nr. nr. 432 af 1. juni 1994, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter om samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 49 for Aaby og Biersted Sogne om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 50 for Hylleholt og Roholte Sogne om indledende konfirmationsforberedelse.

Vedtægt nr. 51 for Tune og Snoldelev Sogne om sognemedhjælper.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter indebærer, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 4. juli 1994, fraviges således, at udgifterne ved ordningerne kan afholdes af den kirkelige ligning.

§ 3. Vedtægt nr. 49 trådte i kraft 1. marts 1995 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Aaby og Biersted Sognes kirkekontorer og i våbenhuset i Aaby og Biersted Kirker.

Vedtægt nr. 50 trådte i kraft 1. maj 1995 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt i Hylleholt Præstegård og i Roholte Præstegård.

Vedtægt nr. 51 træder i kraft 1. oktober 1995 og gælder indtil 30. september 1998. Vedtægten er fremlagt på Tune kirkekontor.

Kirkeministeriet, den 30. august 1995

Birte Weiss

/ Troels Neiiendam

Officielle noter

Ingen