Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af dagen for afholdelse af menighedsrådsvalg i november 1992


Ifølge § 1, stk. 2, i lov om valg til menighedsråd, jf.

lovbekendtgørelse nr. 70 af 12. februar 1988, afholdes ordinære valg

til menighedsråd på en af kirkeministeren fastsat dag i første

halvdel af november måned.

I henhold hertil fastsættes datoen for valgenes afholdelse i det kommende år til tirsdag den 10. november 1992. Valgene har gyldighed fra kirkeårets begyndelse den 29. november 1992.

Kirkeministeriet, den 31. oktober 1991

Torben Rechendorff

/ Asger Jørgensen

Officielle noter

Ingen