Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulærskrivelse til folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbogsførere


Der har i 1988 været uforholdsmæssige store udgifter til distribution af autoriserede anmeldelsesformularer og attestblanketter, der rekvireres fra Statens Informationstjeneste, jf. § 13, stk. 2, i ministeriets cirkulærskrivelse af 14. december 1987 om folkekirkens og de anerkendte trossamfunds ministerialbøger. Det er nødvendigt at søge disse udgifter reduceret i 1989.

I anledning heraf skal man derfor henlede opmærksomheden på bestemmelsen i § 13, stk. 2, i ministeriets nævnte cirkulærskrivelse, hvorefter ministerialbogsførerne må iagttage, at der kun rekvireres blanketter en gang årligt, og at de rekvirerede blanketter er tilstrækkelige til dækning af et års forbrug.

P.M.V.

E.B.

Niels Bjerregaard

Officielle noter

Ingen