Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Kongelig resolution om bemyndigelse for biskopperne til at tillade lægmænd at forrette dåb og uddele nadver


Afgørelser om enkelte tilfælde.

(Udfærdiget gennem kirkeministeriet)

Ved kongelig resolution af 10. marts 1976 er biskopperne bemyndiget til at tillade lægmænd at forrette dåb og uddele nadver, når ganske særlige omstændigheder taler derfor.

Officielle noter

Ingen