Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om, at borgerlig begravelse i intet tilfælde må finde sted, forinden der af begravelsesmyndigheden er truffet afgørelse med hensyn til spørgsmålet om en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen.


På dertil given anledning skal man anmode Bedemændenes Landsforening om at ville henlede medlemmernes opmærksomhed på, at borgerlig begravelse i intet tilfælde må finde sted, forinden der af begravelsesmyndigheden er truffet afgørelse med hensyn til, om en præst skal medvirke ved begravelseshandlingen eller denne skal foregå uden medvirken af en præst.

Det bemærkes herved, at borgerlig begravelse i lovens forstand også omfatter tilfælde, hvor ingen begravelseshandling (højtidelighed) ønskes afholdt, og at der derfor i sådanne tilfælde intet må foretages, som foregriber begravelsesmyndighedens afgørelse, f.eks. udlevering af liget til anatomisk brug.

P.M.V.

E.B.

Arne Truelsen

Officielle noter

Ingen