Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om offentliggørelse af navne på konfirmander uden forældrenes tilladelse.(Til biskopperne.) (* 1)


Da ministeriet er bekendt med, at der hersker tvivl om, hvorvidt kirken kan medvirke til offentliggørelse af lister med navne på konfirmander, har man brevvekslet med justitsministeriet om spørgsmålet.

Det er justitsministeriets opfattelse, at forudgående offentliggørelse uden forældrenes tilladelse af navne på konfirmander kan være i strid med straffelovemns § 264 b og derfor vil kunne medføre straf. Tilsvarende gælder forudgående offentliggørelse af navne på personer, der skal have udført en kirkelig handling i øvrigt.

Man skal anmode Dem om at gøre stiftets menighedsråd, præster og and re ved kirkerne ansatte bekendt hermed.

Mette Madsen

/Finn Langager Larsen

Officielle noter

(* 1) Ved lov nr. 573 af 19. dec. 1985 om ændring af borgerlig

straffelov blev § 264 b ophævet og erstattet af §§ 152 - 152 f.