Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om retskrivning (* 1)


I forbindelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22. marts 1948 om ændringer i de indtil da gældende retskrivningsregler for de under undervisningsministeriet hørende offentlige skoler (kursus), private eksamensberettigede skoler (kursus), statsseminarier og private seminarier, hvorefter bl.a. Aa og aa fremtidig skulle skrive A og å, fastsættes det herved at Å og å har sin plads sidst i alfabetet.

Redaktionel note
  • (* 1) Drejer sig om å'ets plads i alfabetet.