Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om studenterkursus


§ 1

I bekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 1989 som ændret ved bekendtgørelse nr. 236 af 12. april 1989 og bekendtgørelse nr. 751 af 1. december 1989 foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 3, ændres »1. marts« til »15. marts«.

2. § 41, stk. 1, nr. 2) formuleres således:

»II. kursusklasse: Skriftlig terminsprøve i dansk og i matematik som obligatorisk fag på matematisk linje, i engelsk som obligatorisk fag på sproglig linje for de kursister, der ikke har valgt engelsk som valgfag på højt niveau og i de af fagene efter § 9, stk. 3, kursisten har valgt. Prøverne holdes inden den 1. april. Karaktererne indgår i grundlaget for fastsættelsen aaf standpunktskarakterer og årskarakterer.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 1990.

Undervisnings- og Forskningsministeriet den 24. januar 1990

P.M.V.

E.B.

Steffen Jensen

Officielle noter

Ingen