Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ændringer i retskrivningen

(Skrivemåden af danske stednavne med Å-å eller Aa-aa)


I bekendtgørelse nr. 128 af 22. marts 1948 om ændringer i retskrivningen indsættes i § 2 som stk. 2.:

     »Stk. 2. Om skrivemåden af danske stednavne henvises tillige til statsministeriets bekendtgørelse nr. 317 af 2. juli 1948 og kulturministeriets cirkulære af 15. marts 1984. Efter disse bestemmelser kan statstjenesten uden væsentlig udgift for statskassen bruge Å-å eller Aa-aa i danske stednavne på samme måde, som når det drejer sig om personnavne.«

Undervisningsministeriet, den 15. marts 1984

Bertel Haarder

    /Karin Vraa

Officielle noter

Ingen