Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse i 1. gymnasieklasse


§ 1

I bekendtgørelse nr. 417 af 16. september 1985 om optagelse i 1. gymnasieklasse foretages følgende ændringer:

1. I indledningen, nr. 2, tilføjes: »eller har modtaget undervisning i fransk i tilsvarende omfang«.

2. I indledningen, nr. 5, indføjes efter »tysk«: »eller tilsvarende prøve i fransk«.

3. I § 7, stk. 2, A, nr. 2 indsættes efter »tysk«: »eller fransk«.

4. § 7, stk. 2, B, nr. 2 affattes således: »For ansøgere til sproglig linie om der ønskes tysk eller fransk som fortsættersprog, og om der ønskes tysk, fransk, spansk eller russisk som begyndersprog«.

5. § 7, stk. 2, B, nr. 3 affattes således: »For ansøgere til matematisk linie om der ønskes tysk eller fransk som fortsættersprog eller tysk, fransk, spansk eller russisk som begyndersprog«.

6. I § 12, stk. 2, nr. 3 indsættes efter »tysk«: »eller fransk«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende og har virkning fra optagelsen i 1. gymnasieklasse i august 1988.

Undervisningsministeriet, den 29. februar 1988

P.M.V.

E.B.

METTE BOGH

Officielle noter

Ingen