Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om højere teknisk eksamen (HTX) som adgangsgrundlag til videregående uddannelser


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 1 og 2, i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 1987, § 2 og § 6 i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 5. februar 1987, § 8 i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 15. februar 1988, § 2, stk. 4, i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, § 14, stk. 2, jf. §§ 2 og 9, i lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 10. januar 1987, §§ 2 og 3 i lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 177 af 20. marts 1987, § 2 i lov om Den grafiske Højskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. februar 1987, § 4, stk. 1, jf. § 3 i lov om uddannelse af husholdningslærere, jf. lovbekendtgørelse nr. 706 af 13. oktober 1986, § 5, jf. § 3, i lov om uddannelse af lærere til folkeskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 4. juli 1985, § 5, stk. 2 og 3, jf. § 3 i lov om uddannelse af børnehave- og fritidspædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 10. november 1986, § 14 i lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om uddannelse af håndarbejdslærere m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. oktober 1986, § 34, stk. 2, i lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, § 1, stk. 8, i lov nr. 154 af 8. maj 1968 om terapiassistenter som ændret ved § 31 i lov nr. 217 af 23. april 1986, § 11 i lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlægeeksamen (* 1) og § 2 i lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, fastsættes:

§ 1. Ved optagelse til videregående uddannelser under Undervisnings og Forskningsministeriet ligestilles ansøgere, der har bestået højere teknisk eksamen (HTX), med ansøgere, der har bestået studentereksamen, højere forberedelseseksamen eller højere handelseksamen.

Stk. 2. Ministeriet kan stille krav om, at ansøgere med højere teknisk eksamen inden eller en vis tid efter optagelse skal bestå supplerende prøver.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 1989 og har virkning fra optagelsen 1989.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 28. februar 1989

P.M.V.

KNUD LARSEN

/Birgitte Krogsdam

Redaktionel note
  • (* 1) Den korrekte titel på lov nr. 276 af 26. maj 1976 er: Lov om tandlæger