Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Brugen af Verbernes Flertalsform ved Undervisningen i Modersmaalet. (* 1)


(Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet):

Bestemmelserne i Ministeriets Bekendtgørelse af 27de Februar 1892 § 7 ophæves, saaledes at det for Fremtiden skal staa Skolerne frit for ved Undervisningen i Modersmaalet at benytte enten Flertalsformen af Verberne eller den almindelige Fællesform for Ental og Flertal, idet der dog indenfor samme skriftlige Arbejder ikke bør tillades Sammenblanding af begge Former. I de med Hjælpeverberne »være« og »blive« sammensatte Tidsformer vil Flertal af Hovedverbets Participium fremdeles være at anvende, saaledes at der f.eks. skrives »Fuglene ere fløjne« (ikke »fløjet«), »Tyvene er bleven fangne« (ikke »fanget«) o.l.

Hvilket herved bekendtgøres til fornøden Iagttagelse i samtlige de Ministeriets Overtilsyn underlagte Skoler og Seminarier.

Redaktionel note
  • (* 1) Knytter sig til retskrivningsbekendtgørelse nr. 24 af 27/02 1892