Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om varetagelse af forretningerne som formand for lærlingevoldgiftsretterne


I henhold til § 27, stk. 2, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold fastsættes det herved, at forretningerne som formand for de i lovens § 27 omhandlede voldgiftsretter i retskredse uden for København, hvor der er ansat mere end een dommer, henlægges til den dommer, under hvem forretningerne vedrørende strafferetsplejen hører, i Frederiksberg Birk og i Odense Byret til dommeren i rettens 1. afdeling.

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 1956.

Justitsministeriet, den 26. november 1956.

Hans Hækkerup.

/Gaarden.

Officielle noter

Ingen