Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til småbørn


I bekendtgørelse nr. 433 af 22. oktober 1979 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til småbørn indsættes i § 3 som stk. 2:

»Stk. 2. Den daglige mødetid for børn i børnehaveklasser, som modtager specialpædagogisk bistand uden for børnehaveklassen, kan med forældrenes samtykke overstige det maksimale timetal, som er fastsat i folkeskolelovens § 14, stk. 5.«

Undervisningsministeriet, den 15. juni 1982

P.M.V.

E.B.

MERETE MØLLER

Officielle noter

Ingen