Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse ved ingeniøruddannelserne på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og teknika


§ 1

I bekendtgørelse nr. 326 af 26. maj 1987 om optagelse ved ingeniøruddannelserne på Danmarks Tekniske Højskole, Danmarks Ingeniørakademi og teknika som ændret ved bekendtgørelse nr. 227 af 5. april 1989 foretages følgende ændring:

§ 17, stk. 1, 1. pkt., affattes således: »Der optages studerende to gange om året; ved Danmarks Tekniske Højskole pr. 1. februar og pr. 1. september, ved Danmarks Ingeniørakademi pr. 1. februar og pr. 1. august.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juni 1990.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 1. juni 1990

P.M.V.

E.B.

Bodil Horn

Officielle noter

Ingen