Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgangsbetingelser ved visse videregående uddannelser i 1991


I henhold til § 2, stk. 3, nr. 1 og 2, i lov om styrelse af højere

uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 26. maj

1989, § 8 i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger,

jf. lovbekendtgørelse nr. 544 af 12. juli 1990, og § 6 i lov om

teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 542 af 12. juli 1990, fastsættes:

§ 1. Ansøgere med en studentereksamen bestået efter 1. januar 1991 optages på universiteter, universitetscentre, højere læreanstalter, handelshøjskoleafdelinger samt teknika efter adgangsbetingelser og studiestartbetingelser for optagelse på visse videregående uddannelser, jf. bilaget.

Stk. 2. Den enkelte uddannelsesinstitution kan dispensere fra niveauerne for de krævede supplerende prøver efter optagelsen.

Stk. 3. Ved de uddannelsesinstitutioner, der har fastsat særlige karakterkrav som betingelse for adgang til visse uddannelser, skal ansøgerne fortsat opfylde disse krav, jf. kapitel 1 i bekendtgørelserne om optagelse på de respektive uddannelser på universiteter, universitetscentre, højere læreanstalter, handelshøjskoleafdelinger samt teknika.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juni 1991.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 12. juni 1991

Bertel Haarder

/ Bodil Horn

UNDERVISNINGSMINISTERIET Bilag

Universitetsafdelingen

Adgangs- og studiestartbetingelser ved visse videregående uddannelser

Ingeniør

Adgangsbetingelser: Matematisk studentereksamen.

Sproglig studentereksamen suppleret med matematik og fysik på hf-tilvalg eller på obligatorisk niveau, matematisk linie.

Studiestartbetingelser:

--------------------------------------------------------------------

 

 Institution                     Gymnasiefag 

                         MAT  FYS el. KEMI 

 -------------------------------------------------------------------- 

 DTH                       HN    HN 

 DIA                       HN    HN 

 AUC                       HN    HN 

 TEKNIKA                     HN   OB i FYS 

--------------------------------------------------------------------

HN: Højt niveau valgfag, matematisk linie

OB: Obligatorisk niveau, matematisk linie

Sundhed

Adgangsbetingelser: Studentereksamen.

Studiestartbetingelser:

--------------------------------------------------------------------

 

 Studieretning                    Gymnasiefag 

                       MAT    FYS   KEMI 

 LÆGE *)                       SPR MN   MN 

 DYRLÆGE                       SPR MN 

 TANDLÆGE *)                     SPR MN   MN 

 FARMACEUT                 MAT HN  SPR MN   MN 

--------------------------------------------------------------------

SPR MN: Mellemniveau valgfag, sproglig linie

MAT HN: Højt niveau valgfag, matematisk linie

MN: Mellemniveau valgfag, begge linier

 • *) For sproglige studenter tilrettelægges et særligt kursus i fysik og kemi, som supplerer det obligatoriske naturfag i det sproglige gymnasium.

Humaniora

Adgangsbetingelser: Studentereksamen.

Studiestartbetingelser:

--------------------------------------------------------------------

 

 Studieretning                    Gymnasiefag 

                         GRÆSK    LATIN 

 -------------------------------------------------------------------- 

 TEOLOGI                      HN      HN 

 KLASSISK ARKÆOLOGI                 HN      MN 

 KLASSISK FILOLOGI                 HN      MN 

--------------------------------------------------------------------

HN: Højt niveau valgfag, sproglig linie

MN: Mellemniveau valgfag, begge linier

Øvrige humanistiske sprogfag incl. erhvervssprog

--------------------------------------------------------------------

 

 Studieretning                    Gymnasiefag 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ENGELSK                          OB 

 FRANSK 

 TYSK                       HN på begyndersprog 

 SPANSK                          eller 

 RUSSISK                     OB på fortsættersprog 

 ITALIENSK 

--------------------------------------------------------------------

OB: Obligatorisk niveau, begge linier

HN: Højt niveau valgfag, begge linier

Samfundsvidenskab

Adgangsbetingelser: Studentereksamen (for HD-uddannelsen dog studentereksamen suppleret med matematik på obligatorisk niveau, matematisk linie og regnskabslære/driftsøkonomi på HSE).

Studiestartbetingelser:

--------------------------------------------------------------------

 

 Studieretning                    Gymnasiefag 

                            Matematik 

 -------------------------------------------------------------------- 

 POLIT/OECON                       MAT OB 

 MAT-ØK-studiet, HHK                   MAT OB 

 HA                           SPR MN 

--------------------------------------------------------------------

MAT OB: Obligatorisk niveau, matematisk linie

SPR MN: mellemniveau valgfag, sproglig linie

Naturvidenskab

Adgangsbetingelser: Matematisk studentereksamen.

Sproglig studentereksamen med matematik MN.

Studiestartbetingelser:

--------------------------------------------------------------------

 

 Institution og fag                  Gymnasiefag 

                      MAT    FYS    KEMI 

 -------------------------------------------------------------------- 

 KU og ÅU: 

 MAT                    HN 

 DAT ÅU                  HN 

 DAT KU                  OB 

 FYS                    HN    HN 

 KEMI                   HN    OB    MN 

 BIOKEMI                  HN *)   OB    MN 

 BIOLOGI                  OB    OB    MN 

 GEOLOGI                  OB    OB    OB 

 IDRÆT (hovedfag), biol. linie            OB    MN 

 GEOGRAFI                 OB    OB    OB 

 RUC 

 KVL                              MN 

 OU                    HN         MN 

 AUC                     Se skema om ingeniør 

-------------------------------------------------------------------- HN: Højt niveau valgfag, matematisk linie

MN: Mellemniveau valgfag, begge linier

OB: Obligatorisk niveau, matematisk linie

 • *) eller OB + biologi HN
Officielle noter

Ingen