Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af anordning om eksamenssproget ved de højere uddannelsesinstitutioner


Anordning nr. 303 af 7. august 1968 om eksamenssproget ved de højere

uddannelsesinstitutioner ophæves med virkning fra den 30. juni 1991.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 27. juni 1991

Knud Larsen

/ Karen Plessing

Officielle noter

Ingen