Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gymnasiet

(gymnasiebekendtgørelsen)


§ 1

I bekendtgørelse nr. 294 af 7. maj 1991 om gymnasiet (gymnasiebekendtgørelsen) foretages følgende ændring:

I § 25, stk. 1, affattes 1. og 2. pkt. således:

»Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991. Bekendtgørelse nr. 76 af 6. februar 1990 om gymnasiet som ændret ved bekendtgørelse nr. 176 af 9. marts 1990 ophæves samtidig, idet dog § 17 fortsat har virkning for de elever, der har påbegyndt undervisningen i 1. gymnasieklasse august 1990 eller tidligere«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1991.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 16. juli 1991

P.M.V.

e.b.

Steffen Jensen

Officielle noter

Ingen