Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valgfag i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 6


I medfør af § 9 stk. 6, i lov nr. 509 af 30. juni 1993, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, fastsættes:

§ 1. Ud over de i folkeskolelovens § 9, stk. 1-3, og stk. 7, nævnte fag og emner (valgfag) kan kommunerne tilbyde eleverne på 8.-10. klassetrin undervisning i følgende ikke-prøveforberedende fag: Spansk, hverdagsfransk, hverdagstysk, almindelige indvandrersprog og edb. Undervisningen kan tilbydes på et eller flere af disse klassetrin.

Stk. 2. Det forudsættes, at undervisningen ikke påbegyndes, førend kommunalbestyrelsen har godkendt en læseplan for de enkelte valgfag, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 3, og § 44, stk. 8.

Stk. 3. Det skal over for eleverne præciseres, at undervisningen i valgfagene hverdagsfransk og hverdagstysk ikke er prøveforberedende og derfor ikke adgangsgivende til de gymnasiale uddannelser.

§ 2. I valgfag, hvor der efter folkeskolelovens § 14 ikke kan aflægges afsluttende prøve, må elevernes standpunkt ikke udtrykkes ved hjælp af 13-skalaen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1994.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 167 af 18. marts 1991 om valgfag i henhold til folkeskolelovens § 9 stk. 4, med tilhørende vejledning nr. 41 af 18. marts 1991 ophæves.

Undervisningsministeriet, den 27. juni 1994

Ole Vig Jensen

/ Nanna Christensen

Officielle noter

Ingen