Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mellemkommunale betalinger for undervisning i henhold til lov om støtte til folkeoplysning


I henhold til § 47, stk. 1, i lov nr. 410 af 13. juni 1990 om støtte til folkeoplysning fastsættes:

§ 1. Kommunen kan kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning m.v. fra deltagernes hjemstedskommuner.

Stk. 2. Det er deltagerens hjemstedskommune ved undervisningens start, der er afgørende for, hvilken kommune der skal betale.

Stk. 3. Godtgørelsens størrelse aftales mellem de berørte kommuner.

§ 2. Hvis aftale ikke er indgået, anvendes følgende takster for undervisning m.v., der påbegyndes i perioden 1. januar til 31. december 1994:

 

                      Pr. deltagertime 

 1) Undervisning og studiekredse         12,75 kr. 

 2) Instrumentalundervisning           38,25 kr. 

 3) Deltagere med handicap i relation 

  til undervisningen i et konkret emne     38,25 kr. 

                      Pr. foredrag 

 4) Foredrag                   25,55 kr. 

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. august 1994 og har virkning fra den 1. januar 1994.

Undervisningsministeriet, den 16. august 1994

P.m.v.

e.b.

Jørgen Petersen

Officielle noter

Ingen