Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningen m.v. i gymnasiet


§ 1

I bekendtgørelse nr. 268 af den 25. maj 1984 om undervisningen m.v. i gymnasiet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 236 af 12. april 1989, ophæves § 31 b.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 1989 og har virkning fra og med skoleåret 1989/90.

Undervisnings- og Forskningsministeriet den 1. december 1989

Bertel Haarder

/ Steffen Jensen

Officielle noter

Ingen