Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gymnasiet


§ 1

I bekendtgørelse nr. 589 af den 10. september 1987 om gymnasiet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 236 af 12. april 1989, ophæves § 45 b.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 1989 og har virkning fra og med skoleåret 1989/90.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 1. december 1989

Bertel Haarder

/ Steffen Jensen

Officielle noter

Ingen