Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser


I medfør af § 3, stk. 2, og § 20, stk. 1, i lov om styrelse af

højere uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af

26. maj 1989, og § 8 i lov om handelshøjskoler og

handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 29. juli

1992, ophæves følgende bekendtgørelser:

§ 1

1. Bekendtgørelse nr. 2 af 3. januar 1974

om ikrafttræden af statut for Århus Universitet.

2. Bekendtgørelse nr. 3 af 3. januar 1974

om ikrafttræden af statut for Odense Universitet.

3. Bekendtgørelse nr. 133 af 6. marts 1974

om ikrafttræden af statut for Københavns Universitet.

4. Bekendtgørelse nr. 134 af 8. marts 1974

om ikrafttræden af statut for Roskilde Universitetscenter.

5. Bekendtgørelse nr. 319 af 19. juni 1974

om ikrafttræden af statut for Århus Tandlægehøjskole.

6. Bekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1974

om ikrafttræden af statut for Københavns Tandlægehøjskole.

7. Bekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 1976

om ikrafttræden af statut for Ålborg Universitetscenter.

8. Bekendtgørelse nr. 515 af 7. oktober 1974

om ikrafttræden af statut for Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole.

9. Bekendtgørelse nr. 516 af 7. oktober 1974

om ikrafttræden af statut for Danmarks Ingeniørakademi.

10. Bekendtgørelse nr. 386 af 18. juli 1974

om ikrafttræden af statut for Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

11. Bekendtgørelse nr. 385 af 18. juli 1974

om ikrafttræden af statut for Handelshøjskolen i Århus.

12. Bekendtgørelse nr. 37 af 19. februar 1975

om ikrafttræden af statut for Handelshøjskolen i København.

13. Bekendtgørelse nr. 414 af 5. august 1974

om ikrafttræden af statut for Danmarks Farmaceutiske Højskole.

14. Bekendtgørelse nr. 7 af 7. januar 1975

om ikrafttræden af statut for Danmarks Lærerhøjskole.

15. Bekendtgørelse nr. 233 af 13. april 1987 om regler for valg til de styrende organer ved højere uddannelsesinstitutioner.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.

Undervisnings- og Forskningsministeriet, den 15. december 1992

Bertel Haarder

/ Bodil Horn

Officielle noter

Ingen