Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om hjælpemidler m.v. i forbindelse med prøverne inden for International marketing ved merkonomkursus, fransklinien


Omstående bestemmelser er gældende indtil videre.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Eksamensbestemmelser for faget EKSPORTFRANSK I på merkonomkursus i International Marketing, fransklinien

---------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve

1. På grundlag af en autentisk, fransk erhvervsrelateret tekst på ca. 2 ns. besvares og kommenteres 3-5 spørgsmål til teksten på fransk.

2. På grundlag af en række på dansk givne oplysninger (ca. 150 ord) udfærdiges et skriftligt oplæg på fransk til løsning af et erhvervsrelateret problem.

Delopgaverne har temamæssig sammenhæng.

Prøvens varighed 4 timer.

Hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler.

Eksamensbestemmelser for faget OMRÅDESTUDIER på merkonomkursus i International Marketing, fransklinien

---------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve

Til opgavernes besvarelse udleveres kildemateriale (ca. 5 ns. + bilag) vedrørende et geografisk område, hvor fransk er erhvervssproget.

1. Et bredt, centralt kommenteringsspørgsmål besvares på basis af kildematerialet.

2. Et afgrænset spørgsmål vedrørende et eller flere af områdestudiets hovedelementer besvares. Besvarelsen tager udgangspunkt i og/eller inddrager eksempler fra kildematerialet.

Begge delopgaver besvares på fransk.

Prøvens varighed 4 timer.

Hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler.

Eksamensbestemmelser for faget EKSPORTFRANSK II på merkonomkursus i International Marketing, fransklinien

--------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve

1. Resume på dansk af en fransk tekst (ca. 5 ns.) med markedsføringsmæssigt indhold.

2. Rapport på fransk på basis af en række oplysninger på dansk.

Delopgaverne har temamæssig sammenhæng.

Prøvens varighed 4 timer.

Hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler.

Eksamensbestemmelser for faget MARKEDSANALYSE på merkonomkursus i International marketing, fransklinien

---------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve:

Følgende hovedstruktur gælder for prøvens opbygning:

1. Begrebsdel , hvor gennem korte spørgsmål deltagernes forståelse af marketingsbegreber prøves.

2. Model-/teoridel , hvor deltagernes evne til at kunne anvende teorien på en afgrænset problemstilling prøves.

3. Analyse-/vurderingsdel , hvor deltagernes evne til at problemformulere og vurdere komplekse marketingsammenhænge prøves.

Prøvens varighed: 4 timer

Hjælpemidler: Ingen

Eksamensbestemmelser for faget MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK på merkonomkursus i International Marketing, fransklinien

--------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve:

Prøven opbygges som en case på baggrund af en marketingproblemstilling. Besvarelsen skal indeholde:

1. Problemformulering, hvor deltagerne tolker og afgrænser caseteksten og medfølgende bilagsmateriale

2. Analyse, hvor data fra caseteksten og bilagsmaterialet sammenstilles og bearbejdes

3. Vurdering, hvor deltageren bedømmer data, foretager sammenligninger og drager konklusioner på basis af analysen

4. Beslutning, hvor deltageren giver anbefaling til løsning af det formulerede problem, herunder specificerer et eventuelt yderligere informationsbehov.

Prøvens varighed: 4 time

r

Hjælpemidler : Alle skriftlige hjælpemidler

Eksamensbestemmelser for faget EKSPORTFRANSK III på merkonomkursus i International Marketing, fransklinien

---------------------------------------------------------------------

Skriftlig prøve

På basis af en case på dansk og fransk (ca. 5 ns. + bilag) med eksportmarkedsføringsmæssigt indhold udarbejdes løsningsforslag på fransk.

Prøvens varighed : 4 timer.

Hjælpemidler : Alle skriftlige hjælpemidler.

Officielle noter

Ingen