Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om hjælpemidler m.v. i forbindelse med prøverne inden for International marketing ved merkonomkursus, tysklinien


Omstående bestemmelser er gældende indtil videre.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Eksamensbestemmelser for faget EKSPORTTYSK I på merkonomkursus i International Marketing, tysklinien

Skriftlig prøve:

1. På grundlag af en autentisk erhvervsrelateret tekst på ca. 1000 ord besvares og kommenteres 3 - 5 spørgsmål til teksten på tysk.

2. På grundlag af en række på dansk givne oplysninger (ca. 150 ord) udarbejdes et skriftligt oplæg til løsning af et erhvervsrelateret problem.

Prøvens varighed: 4 timer

Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler

Eksamensbestemmelser for faget OMRÅDESTUDIER på merkonomkursus i International Marketing, tysklinien

Skriftlig prøve:

Til opgavens besvarelse udleveres tysk kildemateriale (ca. 3000 ord + bilag) vedrørende et eller flere geografiske områder, hvor tysk benyttes som forretningssprog.

1. 6 - 8 spørgsmål vedrørende centrale begreber inden for fagets hovedelementer besvares kort.

2. Et bredt, centralt kommenteringsspørgsmål besvares på basis af kildematerialet.

3. Et afgrænset spørgsmål vedrørende et eller flere af områdestudiets hovedelementer besvares. Besvarelsen kan tage udgangspunkt i eller inddrage eksempler fra kildematerialet.

Opgaverne besvares på tysk.

Prøvens varighed:

4 timer

Hjælpemidler:

Alle skriftlige hjælpemidler

Eksamensbestemmelser for faget EKSPORTTYSK II på merkonomkursus i International Marketing, tysklinien

Skriftlig prøve:

1. Resume på tysk (ca. 400 ord) af en tysk tekst (ca. 4000 ord) med markedsføringsmæssigt indhold.

2. På baggrund af en række yderligere oplysninger på dansk vurderes markedsmulighederne i forbindelse med en afgrænset problemstilling.

Opgaverne har temamæssig sammenhæng.

Prøvens varighed:

4 timer

Hjælpemidler:

Alle skriftlige hjælpemidler

Eksamensbestemmelser for faget MARKEDSANALYSE på merkonomkursus i International Marketing, tysklinien

Skriftlig prøve:

Følgende hovedstruktur gælder for prøvens opbygning:

1. Begrebsdel, hvor gennem korte spørgsmål deltagernes forståelse af marketingsbegreber prøves.

2. Model-/teoridel, hvor deltagernes evne til at kunne anvende teorien på en afgrænset problemstilling prøves.

3. Analyse-/vurderingsdel, hvor deltagernes evne til at problemformulere og vurdere komplekse marketingsammenhænge prøves.

Prøvens varighed:

4 timer

Hjælpemidler:

Ingen

Eksamensbestemmelser for faget EKSPORTTYSK III på merkonomkursus i International Marketing, tysklinien

Skriftlig prøve:

På basis af en case på tysk (1500-2000 ord + bilag) med eksportmarkedsføringsmæssigt indhold udarbejdes løsningsforslag på tysk.

Prøvens varighed:

4 timer

Hjælpemidler:

Alle skriftlige hjælpemidler

Eksamensbestemmelser for faget MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK på merkonomkursus i International Marketing, tysklinien

Skriftlig prøve:

Prøven opbygges som en case på baggrund af en marketingproblemstilling. Besvarelsen skal indeholde:

1. Problemformulering , hvor deltagerne tolker og afgrænser caseteksten og medfølgende bilagsmateriale.

2. Analyse , hvor data fra caseteksten og bilagsmaterialet sammenstilles og bearbejdes.

3. Vurdering , hvor deltageren bedømmer data, foretager sammenligninger og drager konklusioner på basis af analysen.

4. Beslutning , hvor deltageren giver anbefaling til løsning af det formulerede problem, herunder specificerer et eventuelt yderligere informationsbehov.

Prøvens varighed:

4 timer

Hjælpemidler:

Alle skriftlige hjælpemidler

Officielle noter

Ingen