Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kursisternes skriftlige arbejde på studenterkursus

(Til rektorerne for samtlige studenterkursus)


I henhold til studenterkursusbekendtgørelsens § 53, stk. 2 og gymnasiefagbekendtgørelsens § 35, stk. 2 fastsættes hermed nedenstående regler om det skriftlige arbejde på studenterkursus.

§ 1. I de nedenfor nævnte fag og på de nævnte niveauer fastsættes de anførte normer for omfanget af kursisternes skriftlige hjemmearbejde, som ligger udover den almindelige forberedelse til undervisningen, og som skal rettes og kommenteres af læreren.

a. Biologi.

højt niveau. I I. og II. kl. afleveres ialt:

a. 16-18 rapporter a 3-8 sider (excl. bilag) eller 14-16 rapporter samt 1 projektrapport, der i omfang svarer til 2 rapporter og

b. Et antal opgaver, som sammenlagt i omfang svarer til 9-12 studentereksamensopgavesæt.

b. Dansk.

I I. og II. kl. afleveres skriftlige opgaver af varieret størrelse, således at man når en samlet mængde, der svarer til omfanget af 17-18 studentereksamensopgaver; heri indgår i I. kl. danskopgaven, der svarer til 3 opgaver.

c. Engelsk.

Matematisk linje,

Obligatorisk niveau. I. I. kl. afleveres:

7-9 hovedsagelig friere opgaver a 2-4 sider.

Højt niveau. Der afleveres:

a. 7-9 hovedsagelig friere opgaver a 3-5 sider og

b. 15-16 opgaver a 1-2 sider.

Sproglig linje,

Obligatorisk niveau. I I. og II. kl. afleveres ialt:

a. 15-16 friere opgaver opgaver a 2-4 sider og

b. 28-30 opgaver a 1-2 sider.

Højt niveau. Der afleveres yderligere:

a. 7.9 friere opgaver a 4-5 sider og

b. 15-16 opgaver a 1-1,5 sider.

d. Fransk.

Begyndersprog

Obligatorisk niveau. I I. og II. kl afleveres:

7-9 frie opgaver a 1-2 sider.

Højt niveau. Der afleveres yderligere:

a. 7-9 frie opgaver a 2-3 sider og

b. 15-16 opgaver a 0,5 - 1 side.

Fortsættersprog

Obligatorsik niveau. I I. og II kl. afleveres ialt:

a. 10-12 frie opgaver a 1-3 sider

b. 8-10 opgaver a 0,5 - 1 side.

Højt niveau. Der afleveres yderligere:

a. 7-9 frie opgaver a 3-5 sider og

b. 15-16 opgaver a 0,5 - 1 side.

e. Fysik.

Matematisk linje

Obligatorisk niveau. I I. kl. afleveres der ialt:

a. 8-10 rapporter a 3-7 sider (excl. bilag) samt 1 grupperapporter som i omfang svarer til 1 rapport pr. kursist, og

b. 15-17 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 40-60 % af et studentereksamensopgavesæt på højt niveau.

Højt niveau. Der afleveres:

a. 9-11 rapporter a 3-8 sider (excl. bilag) samt 1 grupperapport, som svarer til 1 rapport pr. kursist, og

b. 14-15 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 75-100% af et studentereksamensopgavesæt.

f. Græsk.

I I. kl. afleveres 7-9 frie opgaver a 0,5 - 1,5 side eller 16-18 mindre opgaver a ca. 0,5 side, dog således at mindst 1/3 af den samlede opgavemængde skal være frie opgaver.

I II. kl. afleveres 13-15 kommenteringsopgaver a 1- 1,5 side.

g. Italiensk.

Obligatorisk niveau. I I. og II. kl. afleveres:

7-9 frie opgaver a 1-2 sider.

Højt niveau. Der afleveres yderligere:

a. 7-9 frie opgaver a 2-3 sider og

b. 15-16 opgaver a 0,5 - 1 side.

h. Kemi.

Højt niveau.

a. I I. og II. kl. afleveres ialt 16-18 rapporter a 3-8 sider (excl. bilag).

b. I I. kl. afleveres 14-16 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 50-75 % af et studentereksamensopgavesæt.

I II. kl. afleveres 14-15 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 75-100% af et studentereksamensopgavesæt.

i. Latin.

Højt niveau.

I I. kl. afleveres 7 - 9 frie opgaver a 0,5 - 1,5 side eller 16-18 versioner a 0,5 - 1 side, hvor 2 versioner svarer til en fri opgave.

I II. kl. afleveres enten 13-15 frie opgaver a 1 - 1,5 side eller 25 - 27 versioner a ca. 1 side. Der afleveres alene enten frie opgaver eller versioner.

j. Matematik.

Matematisk linje

Obligatorisk niveau.

I I. og II. kl. afleveres ialt 50-53 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 50-100% af et studentereksamensopgavesæt.

Højt niveau

Der afleveres yderligere 25-27 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 75 - 100% af et studentereksamensopgavesæt.

k. Naturfag.

I I. kl. afleveres ialt 18-22 opgavesæt eller rapporter.

1. Russisk.

Obligatorisk niveau

I I. og II. kl. afleveres ialt 7-9 opgaver a ca. 1 side.

Højt niveau. Der afleveres yderligere:

a. 7-9 opgaver a ca. 2 sider og

b. 14-16 opgaver a ca. 1 side.

m. Samfundsfag.

Højt niveau.

I I. og II. kl. afleveres et antal opgaver som ialt i omfang svarer til 14-16 studentereksamensopgaver. Der afleveres desuden en rapportering af det tværgående projektforløb, som i arbejdsbyrde svarer til en studentereksamensopgave.

n. Spansk.

Obligatorisk niveau. I I. II. kl. afleveres:

7-9 frie opgaver a 1-2 sider.

Højt niveau. Der afleveres yderligere:

a. 7-9 frie opgaver a 2-3 sider og

b. 15-16 opgaver a 0,5 - 1 side.

o. Tysk.

Begyndersprog

Obligatorsik niveau. I I. og II. kl. afleveres:

7-9 frie opgaver a 1-2 sider.

Højt niveau. Der afleveres yderligere:

a. 7-9 frie opgaver a 2-3 sider og

b. 15-16 opgaver a 0,5 - 1 side.

Fortsættersprog

Obligatorisk niveau. I I. og II. kl. afleveres ialt:

a. 10-12 frie opgaver a 1-3 sider

b. 8-10 opgaver a 0,5 - 1 side.

Højt niveau. Der afleveres yderligere ialt:

a. 7-9 frie opgaver a 3-5 sider og

b. 15-16 opgaver a 0,5 - 1 side.

§ 2. Udover det i § 1 nævnte skriftlige hjemmearbejde, kan der i de nævnte fag og på de nævnte niveauer forekomme skriftligt arbejde i forbindelse med undervisningen, som enten udarbejdes i undervisningstiden eller som erstatter kursisternes almindelige forberedelse til denne. Sådant skriftligt arbejde skal ikke rettes af læreren, men gennemgås i fællesskab i klassen eller i grupper.

§ 3. I geografi på obligatorisk niveau og i følgende fag på mellemniveau har kursisterne skriftligt arbejde, som enten ligger i undervisningstiden eller erstatter den almindelige forberedelse til undervisningen, og som rettes og kommenteres af læreren: biologi, datalogi, erhvervsøkonomi, geografi, kemi og teknikfag samt matematik og fysik for sproglige. Omfanget fastsættes af læreren under hensyntagen til, at kursisterne skal kunne udføre det skriftlige arbejde enten i undervisningstiden eller i den almindelige forberedelse til denne.

§ 4. I de fag og på de niveauer, der ikke er nævnt i §§ 1-3 har det skriftlige arbejde et begrænset omfang, og det udføres enten i undervisningstiden eller i den almindelige forberedelse hertil. Dette skriftlige arbejde skal ikke rettes af læreren, men gennemgås i fællesskab i klassen eller i grupper. Der kan være tale om opgaver i tilknytning til undervisningen eller journaler/rapporter over eksperimentelt arbejde, som gennemgås for hele holdet ved efterbehandlingen af det eksperimentelle arbejde.

§ 5. De opgaveantal, der er anført i § 1 inkluderer terminsårsprøve- og eksamensopgaver.

§ 6. I 2-årige forløb i I.-II. kl. fordeles kursisternes samlede skriftlige arbejdsbyrde således, at arbejdet hermed er mindre i I. kursusklasse end i II. kursusklasse. I fag, hvor der er angivet procentdele af studentereksamensopgaver, skal omfanget indenfor de givne rammer gradvis udvides gennem forløbet.

§ 7. Dette cirkulære træder i kraft den 1. august 1989 og har virkning for de kursister, som påbegynder undervisningen i I. kursusklasse efer dette tidspunkt.

P.m.v.

e.b.

Steffen Jensen

Undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen