Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om fordeling af fællesudgifter på en skoles enkelte afdelinger

(Handelsskoler og Tekniske skoler)

Skolen skal fra 1. januar 1983 bogføre udgifter/indtægter i overensstemmelse med gældende standard-, bevillings- og aktivitetskontoplaner.

Fordeling af skolens fællesudgifter sker på grundlag af klassetimer (linie-9-timer) efter nærmere angivne retningslinier fra direktoratet.

Herved ophæves Undervisningsministeriets cirkulære af 26/2 1966 om fordelingsnormer til brug ved beregning af driftstilskud til handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler.

P.d.v.

e.b.

Hanne Traberg

fuldm.

Officielle noter

Ingen