Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om elevernes skriftlige arbejde i gymnasiet

(Til rektorerne for samtlige gymnasieskoler)


I henhold til gymnasiebekendtgørelsens § 45, stk. 2 og gymnasiefagbekendtgørelsens § 35, stk 2 fastsættes hermed nedenstående regler om det skriftlige arbejde i gymnasiet.

§ 1. I de nedenfor nævnte fag og på de nævnte niveauer fastsættes de anførte normer for omfanget af elevernes skriftlige hjemmearbejde, som ligger udover den almindelige forberedelse til undervisningen, og som skal rettes og kommenteres af læreren.

a. Biologi. Højt niveau. I 2. og 3.g afleveres ialt: a. 16 - 18 rapporter a 3 - 8 sider (excl. bilag) eller 14 - 16 rapporter samt 1 projektrapport, der i omfang svarer til 2 rapporter og b. Et antal opgaver, som sammenlagt i omfang svarer til 9 - 12 studentereksamensopgavesæt.

b. Dansk.

I 1.- 3.g afleveres skriftlige opgaver af varieret størrelse, således at man når en samlet mængde, der svarer til omfanget af 26 - 27 studentereksamensopgaver: heri indgår i 1.g danskopgaven, der svarer til 3 opgaver.

c. Engelsk. Matematisk linje, Obligatorisk niveau. I 1. og 2.g afleveres ialt: 7-9 hovedsagelig friere opgaver a 2 - 4 sider. Højt niveau. Der afleveres: a. 7 - 9 friere opgaver a 3 - 5 sider og b. 15 - 16 opgaver a 1 - 2 sider. Sproglig linje, Obligatorisk niveau. I 1. og 2.g afleveres ialt: a. 15 - 16 friere opgaver a 2 - 4 sider. b. 28 - 30 opgaver a 1 - 2 sider. Højt niveau. Der afleveres: a. 7 - 9 friere opgaver a 4 - 5 sider og b. 15 - 16 opgaver a 1 - 1,5 sider.

d. Fransk. Begyndersprog Obligatorisk niveau. I 1. og 2.g afleveres ialt: a. 5 - 7 frie opgaver a 1 - 2 sider og b. 4 - 6 opgaver a 0,5 - 1 side. Højt niveau. Der afleveres: a. 7 - 9 frie opgaver a 2 - 3 sider og b. 15 - 16 opgaver a 0,5 - 1 side. Fortsættersprog Obligatorisk niveau. I 1. og 2.g afleveres ialt: a. 10 - 12 frie opgaver a 1 - 3 sider b. 8 - 10 opgaver a 0,5 - 1 side. Højt niveau. Der afleveres: a. 7 - 9 frie opgaver a 3 - 5 sider og b. 15 - 16 opgaver a 0,5 - 1 side.

e. Fysik. Matematisk linje Obligatorisk niveau. I 1. og 2.g afleveres der ialt: a. 10 - 14 rapporter a 3 - 7 sider (excl. bilag) samt 2 grupperapporter, hvor hver grupperapport svarer til 1 rapport pr. elev, og b. 23 - 25 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 40 - 60 % af et studentereksamensopgavesæt på højt niveau. Højt niveau. Der afleveres: a. 9 - 11 rapporter a 3 - 8 sider (excl. bilag) samt 1 grupperapport, som svarer til 1 rapport pr. elev, og b. 14 - 15 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 75 - 100 % af et studentereksamensopgavesæt.

f. Græsk. I 2.g afleveres 7 - 9 frie opgaver a 0,5 - 1,5 side eller 16 - 18 mindre opgaver a ca. 0,5 side, dog således at mindst 1/3 af den samlede opgavemængde skal være frie opgaver. I 3.g afleveres 13 - 15 kommenteringsopgaver a 1 - 1,5 side.

g. Italiensk. Obligatorisk niveau. I 1. og 2.g afleveres ialt: a. 5 - 7 frie opgaver a 1 - 2 sider og b. 4 - 6 opgaver a 0,5 - 1 side. Højt niveau. Der afleveres: a. 7 - 9 frie opgaver a 2 - 3 sider og b. 15 - 16 opgaver a 0,5 - 1 side.

h. Kemi. Højt niveau. a. I 2. og 3.g afleveres ialt 16 - 18 rapporter a 3 - 8 sider (excl. bilag). b. I 2.g afleveres 14 - 16 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 50 - 70% af et studentereksamensopgavesæt. I 3.g afleveres 14 - 15 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 75 - 100% af et studentereksamensopgavesæt.

i. Latin. Højt niveau. I 2.g afleveres 7 - 9 frie opgaver a 0,5 - 1,5 side eller 16 - 18 versioner a 0,5 - 1 side, hvor 2 versioner svarer til en fri opgave. I 3.g afleveres enten 13 - 15 frie opgaver a 1 - 1,5 side eller 25 - 27 versioner a ca. 1 side. Der afleveres alene enten frie opgaver eller versioner.

j. Matematik. Obligatorisk niveau. I 1. og 2.g afleveres ialt 50 - 53 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 50 - 100% af et studentereksamensopgavesæt. Højt niveau. Der afleveres 25- 27 opgavesæt, som hver i omfang svarer til 75 - 100% af et studentereksamensopgavesæt.

k. Musik. Højt niveau. I 2. og 3.g afleveres ialt 50 - 55 opgaver, som hver i omfang svarer til 75 - 100% af en studentereksamensopgave.

l. Naturfag. I 1. og 2.g afleveres ialt 24 - 28 opgavesæt eller rapporter.

m. Russisk. Obligatorisk niveau. I 1.g afleveres 5 - 7 opgaver a ca. 0,5 side. I 2.g afleveres 4 - 6 opgaver a ca. 1 side. Højt niveau. Der afleveres: a. 7 - 9 frie opgaver a ca. 2 sider og b. 14 - 16 opgaver a ca. 1 side.

n. Samfundsfag. Højt niveau. I 2. og 3.g afleveres et antal opgaver som ialt i omfang svarer til 14 - 16 studentereksamensopgaver. Der afleveres desuden en rapportering af det tværgående projektforløb, som i arbejdsbyrde svarer til en studentereksamensopgave.

o. Spansk. Obligatorisk niveau. I 1. og 2.g afleveres ialt: a. 5 - 7 frie opgaver a 1 - 2 sider og b. 4 - 6 opgaver a 0,5 - 1 side. Højt niveau. Der afleveres: a. 7 - 9 frie opgaver a 2 - 3 sider og b. 15 - 16 opgaver a 0,5 - 1 side.

p. Tysk. Begyndersprog Obligatorisk niveau. I 1. og 2.g afleveres ialt: a. 4 - 6 frie opgaver a 1 - 2 sider og b. 6 - 8 opgaver a 0,5 - 1 side. Højt niveau. Der afleveres: a. 7 - 9 frie opgaver a 2 - 3 sider. b. 15 - 16 opgaver a 0,5 - 1 side. Fortsættersprog Obligatorisk niveau. I 2. og 3.g afleveres ialt: a. 10 - 12 frie opgaver a 1 - 3 sider b. 8 - 10 opgaver a 0,5 - 1 side. Højt niveau. Der afleveres ialt: a. 7 - 9 frie opgaver a 3 - 5 sider og b. 15 - 16 opgaver a 0,5 - 1 side.

§ 2. Udover det i § 1 nævnte skriftlige hjemmearbejde, kan der i de nævnte fag og på de nævnte niveauer forekomme skriftligt arbejde i forbindelse med undervisningen, som enten udarbejdes i undervisningstiden eller som erstatter elevernes almindelige forberedelse til denne. Sådant skriftligt arbejde skal ikke rettes af læreren, men gennemgås i fællesskab i klassen eller grupper.

§ 3. I geografi på obligatorisk niveau og i følgende fag på mellemniveau har eleverne skriftligt arbejde, som enten ligger i undervisningstiden eller erstatter den almindelige forberedelse til undervisningen, og som rettes og kommenteres af læreren: biologi, datalogi, erhvervsøkonomi, geografi, kemi, idræt og teknikfag samt matematik og fysik for sproglige. Omfanget fastsættes af læreren under hensyntagen til, at eleverne skal kunne udføre det skriftlige arbejde enten i undervisningstiden eller i den almindelige forberedelse til denne.

§ 4. I de fag og på de niveauer, der ikke er nævnt i §§ 1 - 3 har det skriftlige arbejde et begrænset omfang, og det udføres enten i undervisningstiden eller i den almindelige forberedelse hertil. Dette skriftlige arbejde skal ikke rettes af læreren, men gennemgås i fællesskab i klassen eller i grupper. Der kan være tale om opgaver i tilknytning til undervisningen eller journaler/rapporter over eksperimentelt arbejde, som gennemgås for hele holdet ved efterbehandlingen af det eksperimentelle arbejde.

§ 5. De opgaveantal, der er anført i § 1 inkluderer termins-, årsprøve- og eksamensopgaver.

§ 6. I 2-årige forløb i 2. og 3.g fordeles elevernes samlede skriftlige arbejdsbyrde således, at arbejdet hermed er mindre i 2. gymnasieklasse end i 3. gymnasieklasse. I fag, hvor der er angivet procentdele af studentereksamensopgaver, skal omfanget indenfor de givne rammer gradvis udvides gennem forløbet.

§ 7. Dette cirkulære træder i kraft den 1. august 1990. Samtidig ophæves cirkulære af den 17. juni 1988 om elevernes skriftlige arbejde i gymnasiet.

Uffe Gravers Pedersen

/ Steffen Jensen

Officielle noter

Ingen