Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om gennemførelse af kursus i fællesfaget virksomhedslære ved Statens erhvervspædagogiske Læreruddannelse for lærere ved de tekniske skoler

(Tekniske skoler)

I medfør af § 10, stk. 1,a i lov nr. 191 af 4. juli 1964, jvf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 9. april 1981, om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler og maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler, fastsættes herved følgende regler om gennemførelse af kursus for deltagere i Statens erhvervspædagogiske Læreruddannelse's kompetencegivende kursus i virksomhedslære.

Lærere, der har gennemført det kompetencegivende kursus i overensstemmelse med cirkulærets regler, kan opnå tillægskompetence i faget virksomhedslære.

1. Gennemførelse af kurset.

1.1. Der er mødepligt til kurset og kursusfravær må ikke overstige 20% af undervisningstiden i hver kursusdel.

2. Afholdelse af prøver.

2.1 SEL foranstalter intern evaluering på hver kursusdel.

3. Udstedelse af kursusbevis.

3.1 SEL udfærdiger på baggrund af læseplanen kursusbevis med angivelse af kursets indhold og varighed.

P.d.v.

e.b.

Litha Christiansen

viceinspektør

Officielle noter

Ingen