Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om overgangsordning for faget fransk på højt niveau

(Til rektorerne for samtlige gymnasieskoler, samtlige amtskommuner

samt Københavns og Frederiksberg kommuner)


Da fransk som fortsættersprog normalt tidligst kan etableres i 1. gymnasieklasse fra skoleåret 1990/91, fastsættes hermed følgende midlertidige ordning i henhold til gymnasiebekendtgørelsens § 47, stk. 3:

Der indføres et valgfag på højt niveau, jfr. bekendtgørelsen § 1, stk. 3 og § 4, stk. 2, fransk som begyndersprog med 2-årigt højniveau.

Faget tilrettelægges med 5 ugentlige timer i 2. og 3. gymnasieklasse byggende på begyndersprogsundervisningen i fransk i 1. gymnasieklasse, og undervisningen finder sted på særskilte hold indenfor skolens samlede ramme af hold til valgfag og begynder- og fortsættersprog, jfr. bekendtgørelsens § 10.

Faget kan vælges af elever på begge linjer.

Elever, der vælger faget, deltager ikke i undervisningen i fransk som obligatorisk fag i 2. gymnasieklasse, således at eleverne udover franskfaget skal vælge endnu eet valgfag i 2. gymnasieklasse. Timetallet for disse elever bliver således 32-33 ugentlige timer i 2. gymnasieklasse.

Der udsendes senere fagbeskrivelse og undervisningsvejledning for faget.

Overgangsordningen er gældende for de elever, som påbegynder undervisningen i 2. gymnasieklasse i 1989 og anvendes sidste gang for de elever, som påbegynder undervisningen i 2. gymnasieklasse i 1991. Den gælder således for de tre første årgange efter den nye bekendtgørelse.

P.d.v.

Steffen Jensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen