Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Roskilde Universitetscenter

Herved bekendtgøres lov nr. 603 af 10. december 1975 med den ændring, der følger af lov nr. 591 af 29. november 1978:


§ 1. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte særlige bestemmelser om styrelse af Roskilde Universitetscenter, hvorved bestemmelserne i lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner fraviges.

§ 2. (Ophævet).

§ 3. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Undervisningsministeriet, den 12. januar 1987

BERTEL HAARDER

/Birgit Andersen

Officielle noter

Ingen