Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige uddannelses-, tilskuds- og styrelseslove m.m.

(Delegations- og klagebestemmelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 221 af 11. juni 1954 om oprettelse af et pædagogisk institut, som ændret ved lov nr. 188 af 22. maj 1963, indsættes efter § 8:

»§ 8 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 2

I lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold, som ændret senest ved lov nr. 266 af 6. juni 1985, indsættes efter § 32 i kapitel VI:

»§ 32 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 3

I lov nr. 196 af 26. maj 1965 om undervisningen på de godkendte handelsskoler, som ændret ved lov nr. 214 af 18. maj 1982, indsættes i § 3 som stk. 2 og stk. 3:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 2, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 4

I lov nr. 209 af 21. maj 1969 om uddannelse af børnehave- og fritidspædagoger, som ændret senest ved lov nr. 210 af 28. maj 1975, ophæves § 3, og i stedet indsættes:

»§ 3. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 5

I lov nr. 259 af 4. juni 1970 om folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler, som ændret ved § 4 i lov nr. 121 af 17. april 1972, indsættes efter § 10:

»§ 10 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 6

I lov om statsstøtte til visse private skoler, jfr. lovbekendtgørelse nr. 12 af 5. januar 1971, som ændret ved § 23 i lov nr. 259 af 4. juni 1970, indsættes efter § 10 i kapitel 4:

»§ 10 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 7

I lov nr. 292 af 7. juni 1972 om uddannelse af husholdningslærere ophæves § 3, og i stedet indsættes:

»§ 3. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 8

I lov om højere forberedelseseksamen, jfr. lovbekendtgørelse nr. 263 af 11. maj 1973, indsættes efter § 9:

»§ 9 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 9

I lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, som ændret senest ved lov nr. 247 af 27. maj 1981, indsættes efter § 35:

»§ 35 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren, jfr. dog § 35, stk. 2, 2. pkt.«

§ 10

I lov nr. 338 af 19. juni 1974 om kommuners og amtskommuners bidrag til statslige og private skoler og kurser, som ændret ved § 1 i lov nr. 304 af 8. juni 1977 og lov nr. 587 af 19. december 1985, indsættes efter § 3:

»§ 3 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 11

I lov nr. 315 af 10. juni 1976 om adgangsregulering ved videregående uddannelser indsættes efter § 3:

»§ 3 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 12

I lov nr. 241 af 8. juni 1977 om Den grafiske Højskole indsættes efter § 7:

»§ 7 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 13

I lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser, som ændret senest ved lov nr. 265 af 6. juni 1985, indsættes efter § 15 i kapitel 4:

»§ 15 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 14

I lov nr. 306 af 8. juni 1977 om friskoler og private grundskoler m.v. indsættes efter § 31 i kapitel 7:

»§ 31 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 15

I lov om gymnasieskoler og studenterkursus, jfr. lovbekendtgørelse nr. 510 af 3. oktober 1984, indsættes efter § 19:

»§ 19 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 16

I lov nr. 218 af 24. maj 1978 om kursusvirksomhed m.v. ved seminarier, der uddanner lærere til folkeskolen, indsættes efter § 6:

»§ 6 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 17

I lov nr. 91 af 14. marts 1979 om uddannelse af håndarbejdslærere m.fl. indsættes i kapitel V:

»§ 10 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 18

I lov om statsstøtte til visse private seminarier (seminariestøtteloven), jfr. lovbekendtgørelse nr. 414 af 28. september 1979, som ændret senest ved lov nr. 246 af 23. maj 1984, indsættes efter § 3:

»§ 3 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 19

I lov nr. 76 af 27. februar 1980 om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg indsættes efter § 2:

»§ 3. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i § 2 i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 20

I lov nr. 165 af 6. maj 1980 om statsstøtte til Den Frie Lærerskole og Det Nødvendige Seminarium indsættes efter § 3:

»§ 3 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 21

I lov nr. 180 af 14. maj 1980 om Danmarks journalisthøjskole indsættes efter § 14:

»§ 14 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 22

I lov om folkeskolen, jfr. lovbekendtgørelse nr. 385 af 20. august 1980, som ændret senest ved lov nr. 270 af 6. juni 1985, indsættes i kapitel 7:

»§ 43 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 23

I lov om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler, jfr. lovbekendtgørelse nr. 187 af 9. april 1981, som ændret senest ved lov nr. 267 af 6. juni 1985, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel I ændres til:

»Godkendelse m.v.«

2. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Undervisningsministeren kan for så vidt angår handelsskoler og tekniske skoler bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 24

I lov nr. 258 af 8. juni 1983 om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, som ændret ved lov nr. 245 af 23. maj 1984, indsættes efter § 8:

»§ 8 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 25

I lov om specialundervisning for voksne, jfr. lovbekendtgørelse nr. 319 af 4. juli 1983, som ændret senest ved lov nr. 588 af 19. december 1985, indsættes efter § 7:

»§ 7 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 26

I lov om prøveforberedende enkeltfagsundervisning m.v. for voksne, jfr. lovbekendtgørelse nr. 320 af 4. juli 1983, indsættes efter § 11:

»§ 11 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 27

I lov om fritidsundervisning m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 329 af 11. juli 1983, som ændret ved lov nr. 273 af 6. juni 1985, indsættes i kapitel XII:

»§ 108 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 28

I lov nr. 243 af 23. maj 1984 om teknika indsættes efter § 6:

»§ 6 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 29

I lov nr. 290 af 6. juni 1984 om amtskommuners overtagelse af visse statsskoler og -kursus m.v. indsættes efter § 12:

»§ 12 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 30

I lov om folkebiblioteker m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 384 af 22. august 1984, indsættes i § 17 som stk. 3 og stk. 4:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan bemyndige undervisningsministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt undervisningsministeren.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 3, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 31

I lov nr. 154 af 8. maj 1968 om terapiassistenter ophæves § 1, stk. 8, og i stedet indsættes:

»Stk. 8. Undervisningsministeren godkender terapiassistentskoler og uddannelsessteder i praktik og kan fastsætte nærmere bestemmelser om uddannelsen efter forhandling med indenrigsministeren.

Stk. 9. Undervisningsministeren kan bemyndige undervisningsministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt undervisningsministeren.

Stk. 10. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 9, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 32

I lov nr. 142 af 26. april 1972 om fodterapeuter ophæves § 1, stk. 6, og i stedet indsættes:

»Stk. 6. Undervisningsministeren godkender fodterapeutskoler og kan fastsætte nærmere bestemmelser om uddannelsen efter forhandling med indenrigsministeren.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan bemyndige undervisningsministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt undervisningsministeren.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 7, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 33

I lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger indsættes i § 11 som stk. 5 og stk. 6:

»Stk. 5. Undervisningsministeren kan bemyndige undervisningsministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt undervisningsministeren.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 5, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren«.

§ 34

I lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre indsættes i § 2 som stk. 5 og stk. 6:

»Stk. 5. Undervisningsministeren kan bemyndige undervisningsministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt undervisningsministeren.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 5, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 35

I lov om sygeplejersker, jfr. lovbekendtgørelse nr. 66 af 27. februar 1979, ophæves § 2, stk. 4, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Bestemmelser om uddannelse af sygeplejersker fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med indenrigsministeren.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan bemyndige undervisningsministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt undervisningsministeren.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 5, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 36

I lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere indsættes i § 2 som stk. 5 og stk. 6:

»Stk. 5. Undervisningsministeren kan bemyndige undervisningsministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt undervisningsministeren.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 5, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 37

I lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed indsættes i § 34 som stk. 3 og stk. 4:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan bemyndige undervisningsministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt undervisningsministeren.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 3, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 38

I § 14 i lov om social bistand, jfr. lovbekendtgørelse nr. 413 af 5. juli 1984, som ændret senest ved lov nr. 584 af 19. december 1985, foretages følgende ændringer:

1. Efter stk. 1 indsættes som nye stykker:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter dog bestemmelser om uddannelsen af socialpædagoger og om uddannelsen på socialpædagogisk højskole.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan bemyndige undervisningsministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt undervisningsministeren.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 3, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 5 og 6.

2. I stk. 3, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2« til: »stk. 5«.

§ 39

Stk. 1. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve ministerens beføjelser med hensyn til uddannelsen af kliniske diætister, beskæftigelsesvejledere, hospitalslaboranter, herunder videre uddannelse, økonomaer, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, plejere, radiografer og klinikassistenter for tandlæger.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 40

Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

§ 41

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. For så vidt angår §§ 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35 og 36 kan loven dog ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, der følger af de særlige færøske forhold.

Stk. 3. For så vidt angår § 5 kan lovens bestemmelser om landbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler dog ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, der følger af de særlige færøske forhold.

Stk. 4. For så vidt angår §§ 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 23 og 37 kan loven dog ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, der følger af de særlige grønlandske forhold.

Givet på Christiansborg slot, den 23. april 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bertel Haarder

Officielle noter

Ingen