Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om skolepraktik i erhvervsuddannelserne og af lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

(Forlængelse af skolepraktik og erhvervsskolers godkendelse af

praktikvirksomheder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 1092 af 23. december 1992 om skolepraktik i erhvervsuddannelserne foretages følgende ændring:

I § 15 ændres »30. juni 1995« til: »30. juni 1996«.

§ 2

I lov nr. 1091 af 23. december 1992 om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (For perioden 1. januar 1993 til 31. december 1995) foretages følgende ændring:

I § 2, stk. 1, ændres »31. december 1995« til: »31. december 1996«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Vig Jensen

Officielle noter

Ingen