Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Meddelelse om centralt udarbejdede tilvalgsfag på kursus til højere handelseksamen i skoleåret 1990/91

(Handelsskolerne)

Direktoratet meddeler herved, at skolerne - i skoleåret 1990/91 - kan udbyde de nedenfor anførte centralt udarbejdede tilvalgsfag:

 

 ------------------------------------------------------------------ 

 Betegnelse        Ugentlig       Prøveform 

              timetal Skriftlig  Mundtlig Praktisk 

 Fremmedsprog, niveau II, 

 III, IV, V          4     X      X 

 Matematik, niveau III, IV  4     X 

 Økonomistyring med 

 matematik (1)        4     X 

 Økonomistyring uden 

 matematik (1)        4     X 

 Ekstern økonomi- 

 information (1)       4     X 

 Produktionsøkonomi (1)    4     X 

 Iværksætterkursus      4           X 

 Arbejdsmarkedsforhold    3           X 

 Detailhandel         4           X 

 Kreativ reklame       4           X 

 Edb-programmer og 

 databaser          3           X 

 Implementering af edb- 

 systemer           3           X 

 Integreret edb-anvendelse  3           X 

 Elektronisk informations- 

 behandling          4                X 

 EF og Int. økonomisk 

 samarbejde          4           X 

 Finansiering og 

 forsikring (2)        4           X 

 Elektronisk markeds 

 føring (3)          4                X 

 • (1) Erhvervsøkonomiske tilvalgsfag på højt niveau

Det bemærkes, at alene tilvalgsfagene Økonomistyring, Ekstern økonomiinformation og Produktionsøkonomi falder i kategorien erhvervsøkonomiske tilvalgsfag på højt niveau.

Tilvalgsfagene kan også vælges af eleverne som »almindelige« tilvalgsfag. Da der er eksamen for alle elever i et erhvervsøkonomisk tilvalgsfag på højt niveau, skal skolen tydeligt over for eksamensadministrationen angive, hvilket af de erhvervsøkonomiske tilvalgsfag på højt niveau eleverne (klassen) skal til eksamen i. Det er ikke muligt at ændre dette i løbet af skoleåret.

 • (2) Finansiering og forsikring

Læreplanen til dette tilvalgsfag er ikke udsendt endnu, men følger snarest.

 • (3) Elektronisk markedsføring

Med hensyn til dette tilvalgsfag bemærkes, at man i direktoratet indtil videre betragter det som et forsøg. Der vil snarest tilgå skolerne oplysning om muligheden for at udbyde det i skoleåret 1990/91.

Direktoratets skrivelse af 11. august 1989 (II-706) ophæves herved.

P.m.v.

e.b.

Henning Kraiberg Knudsen

Viceinsp.

Officielle noter

Ingen