Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget FINANSIEL PLANLÆGNING ved merkonomkursus


Gældende fra 1. august 1981.

Timetal

60 timer

Formål

Formålet med finansiel planlægning er at behandle den finansielle problemstillings indhold, sprogbrug og analyse anskuet fra den enkelte virksomheds synspunkt som kapitalforbruger.

Det lægges betydelig vægt på informationsindhold i analyser vedrørende virksomhedens indtjeningsevne, likviditet, kapitalanvendelse samt kapitalstruktur.

Endvidere lægges der betydelig vægt på planlægning, på kort og lang sigt, af virksomhedens anvendelse og fremskaffelse af kapital, herunder på de til planlægningen knyttede planlægningsmetoder.

Der etableres en klar sammenhæng mellem analysernes informationsindhold og planlægning.

INDHOLD OG INDLÆRINGS VEJLEDENDE

OMFANG DYBDE TIMETAL

1. Indhold og problemstilling 2

2. Kapitalbehov C 8

2.1. Gennemsnitsmetoder

2.1.1. Indkøb og lager

2.1.2. Handelsvirksomhed

2.1.3. Produktionsvirksomhed

2.2. Ind- og udbetalingsmetoder

3. Kapitalstruktur C 10

3.1. Gældsstruktur

3.2. Gældsandel

3.3. Kapitalomkostning

3.3.1. Fremmedkapital

3.3.2. Egenkapital, incl. aktiekapitaludvidelse

3.4. Kapitalomkostninger og gældsandel (egenkapitalafkast)

3.5. Sanering af kapitalstruktur

4. Budgettering 12

4.1. Planlægningsbegrebet B

4.2. Budgetsystemer B

4.3. Statusbudget C

4.4. Likviditetsbudget C

4.4.1. Forskydningsmodellen

4.4.2. Ind- og udbetalingsmodellen

4.5. Rullende budgetter B

4.6. Andre budgetsystemer A

4.6.1. Nulbasebudgettering

4.6.2. Fleksible budgetter

5. Investeringsteori 12

5.1. Investeringstyper B

5.1.1. Omsætningsaktiviteter

5.1.2. Anlægsaktiviteter

5.1.3. Finansielle investeringer

5.2. Kalkulationsrente C

5.3. Beskrivelse af betalingsstrømmen C

5.3.1. Før skat

5.3.2. Afskrivninger

5.3.3. Efter skat

5.4. Kalkulationsmetoder C

5.4.1. Kapitalværdimetode

5.4.2. Annuitetsmetode

5.4.3. Intern rente

5.4.4. Tilbagebetalingstiden

5.4.4.1. Uden rente

5.4.4.2. Med rente

5.5. Valg mellem investeringer C

5.5.1. Metoder og forudsætninger

5.5.2. Differensinvesteringer

5.6. Følsomheds- og risikoanalyser B

5.6.1. Isoleret investering

5.6.2. Investeringsalternativer.

6. Finansielle analyser og nøgletal C 12

6.1. Informationsindhold

6.1.1. Rentabilitet

6.1.1.1. Omkostninger/omsætning

6.1.1.2. Afkastningsgrad

6.1.1.3. Kapacitetsgrad

6.1.1.4. Dækningsgrad

6.1.1.5. Nulpunkter

6.1.1.6. Sikkerhedsmargin

6.1.2. Likviditet

6.1.2.1. Omsætningshastigheder/tider

6.1.2.2. Likviditetsgrader

6.1.2.3. Andre nøgletal

6.1.3. Solidaritet

6.2. Pengestrømsanalyse

7. Studiekredse

Hjemmeopgaver

Der stilles 12 hjemmeopgaver hver af et omfang som en halv eksamensopgave

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleverne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner.

B. Eleverne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C. Eleverne har genn

em lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende kombinationer.

A. Højsteen

uddannelseskonsulent

Officielle noter

Ingen