Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for integreret markedsføring ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Formålet med kurset er at gøre deltagerne fortrolige med markedsføringsplanlægningens problemstillinger og metodik (modelanvendelse) - herunder kunne:

- identificere problemstillinger

- fastlægge informationsbehov

- gennemføre informationsindsamling

- formulere markedsføringsmål og strategier

- opstille handlingsprogram og markedsføringsbudget.

Det er et formål at fremme en kritisk, analytisk og økonomisk helhedsorienteret markedstænkning.

INDHOLD OG OMFANG Vejledende timeta

l

1. Introduktion Terminologi. grundmodeller, markedsfø- ringsfunktionen før og nu 2

2. Markedsføringens beslutningsområde Idegrundlag, målsætninger, markedsfø- ringsplanens hovedpunkter 2

3. Situationsanalyse Interne ressourcer, markedsforholdene (konsument- og producentvaremarkedet), den ydre omverden (lovgivning, virksom- heden i det moderne samfund, forbruger- ismen m.v.) 8

4. Problemformulering og markedsanalyse Problemstrukturering, analysemetoder 2

5. Parameterstrategi Grundparametre, livsløb, produktudvikling Kontraktparametre, kommunikationsplanlæg- ning, positionering, ændringer i det personlige salgsarbejde. Parameterstrategi og reaktionstid. Markedssegmentering 8

6. Markedsføringsmål og -strategi Målformulering, hovedstrategi og delstrategier 2

7. Markedsføringsbudget Budgetteringsmetoder, økonomistyring, risi- kovurdering, kontrol og resultatanalyse 4 8. Handlingsprogram og gennemførelse Detailplanlægning, tidsplan, koordination, samarbejdsform, projektgruppe m.v. 2 30

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i begge markedsføringsfag eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen